۱

خدمات مشاوره

تفکیک مباحث تخصصی مشاوره به شرح زیر می باشد

واردات و صادرات

پروسه واردات برای بسیاری از صاحبان کسب وکار موضوعی پرچالش به نظر می رسد..دلیل این امر تخصصی بودن این پروسه می باشد..بررسی خلاء موجود در بازار ایران ، استفاده از طرح ریزی های مربوط به تحقیقات بازار از نوع توسعه محصول ، درنظر گرفتن محدودیت های وارداتی

فروش

مهمترین چالش دردوام  یک شرکت میباشد.چه بسا شرکت هایی هستند که از منابع مالی مناسبی برخوردارند ولی به علت عدم درک صحیح از پروسه فروش علمی به صورت حضوری ،چه تلفنی و چه آنلاین دچار شکست  میشوند.در یک سازمان اگر همه بخش ها از واحد منابع انسانی گرفته تا مالی

بازاریابی و برندینگ

وجود دید صحیح در مورد اهمیت واحد بازاریابی ، ازاصول کلیدی درموفقیت سازمان است.اگر کل یک سازمان را شبیه به بدن انسان در نظر بگیریم ، واحد بازاریابی نقش قلب را ایفا خواهد کرد. بسیاری از صاحبان کسب و کار در کشور با صرف هزیته های زیاد به دنبال توسعه محصولات ویا

مدیریت کسب و کار

تفکر مدیران ارشد در هر سازمان ، هدایتگر وتعیین کننده ی مسیری است که آن سازمان درآینده خواهد پیمود.بنابراین درک صحیح و دقیق از رفتار جامعه،تحلیل مناسب و پیش بینی درست از رفتار جامعه در آینده میتواند باعث موفقیت چشمگیر یک شرکت در مسیر آتی خود گردد.از این رو در

برگزاری دوره های آموزشی

دوره های آموزشی درسطوح مختلف برگزار میگردد

مشتریان ما

Comments are closed