مشاوره مدیریت و کسب وکار

مشاوره مدیریت و کسب وکار

%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-2مشاوره مدیریتی 

تفکر مدیران ارشد در هر سازمان ، هدایتگر وتعیین کننده ی مسیری است که آن سازمان درآینده خواهد پیمود.بنابراین درک صحیح و دقیق از رفتار جامعه،تحلیل مناسب و پیش بینی درست از رفتار جامعه در آینده میتواند باعث موفقیت چشمگیر یک شرکت در مسیر آتی خود گردد.از این رو در دنیای امروز ، شرکت های زیادی ترجیح می دهند در کنار تیم مدیران خود از وجود مشاوران خبره نیز بهره مند شوند تا در هدایت ،کنترل ، سازماندهی ،برنامه ریزی ،به کار گیری منابع وتحلیل ها به بازدهی مطلوب دست یابند.

مشاوره کسب وکار داخلی و بین المللی

بسیاری از مردم به فکر راه اندازی یک کسب وکار جدید و یا توسعه کسب و کارفعلی خود می باشند.در زمینه بین المللی نیز بسیاری از بازرگانان و شرکت های ایرانی علاقه مند به شروع یک کسب وکار جدید در کشور های دیگر می باشند. فرض بگیریم منابع مالی آن را نیز تامین کرده اند.پس از مدتی مشاهده می گردد که اغلب آنهادچار شکست در آن کسب وکار میگردند.علت از کجاست؟ طرح ریزی یک Business Plan نکته ایست که صاحبان کسب وکار برای رسیدن به اهداف خود ویا تصمیم گیری برای شروع یک کسب وکار جدید بدان نیازمندند.اطلاعات خروجی از یک BP ، اطلاعاتی تصمیم ساز میباشد که به صاحبان کسب وکار توانایی تصمیم گیری صحیح را می دهد.

 

businessman hand working with new modern computer and business strategy as concept

مشاوره در زمینه استارتاپ

آیا هر ایده جدید کاری را میتوان استارتاپ نامید؟
جواب منفی است.یک ایده در صورتی میتواند تبدیل به یک استارتاپ شود که قابلیت اجرا داشته باشد و پس از اجرای مراحل دقیق تجاری سازی باعث ایجاد منفعت برای صاحب ایده گردد. مهمترین قسمت این فرآیند چگونگی عملیاتی ساختن یک ایده وتبدیل آن به یک کسب وکار است.توجه نکردن ویا تسلط نداشتن به این موضوع باعث گردیده بسیاری از ایده های کاری به موفقیت منجر نگردد.یک نکته قابل تامل در اینجا وجود دارد! با پیشرفت تکنولوژی وخصوصا نفوذ اینترنت در زندگی افراد جامعه پتانسیل بسیار زیادی برای ایجاد استارتاپ های جدید بوجود آمده که با یک طرح ریزی مناسب می تواند تبدیل به یک کسب وکار بسیار سودمند برای صاحب ایده گردد.

Comments are closed