دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی به شرح زیر برگزار می گردد:

  1. دوره های عمومی کوتاه مدت ومیان مدت درسازمان های دولتی
  2. دوره های عمومی کوتاه مدت وبلند مدت در آموزشگاه
  3. دوره های کوتاه مدت ومیان مدت در شرکت ها (جهت آموزش منابع انسانی)

 

محوریت دوره ها به شرح زیر می باشد:

بازاریابی

- مبانی بازاریابی
- بازاریابی استراتژیک
- بازاریابی اینترنتی
- بازاریابی بین المللی
- بازاریابی پارتیزانی
- بازاریابی ویروسی

...

- بازاریابی محتوا
- بازاریابی ایمیلی
- بازاریابی تلفنی
- بازاریابی شبکه های اجتماعی

کسب وکار

- روش های توسعه کسب و کار
- استارتاپ
- رهبری(Leadership )
- هوشمند سازی کسب و کار
- مدل های تعالی سازمانی
- مدیریت ریسک

فروش

- مبانی فروش
- فروش حضوری
و تکنیک های مراقبت از مشتری
- مهارت های فروش
(فروشندگی ،ویزیتوری)
- روانشناسی فروش

...

- خدمات پس از فروش
- تحلیل رفتار مصرف کننده

برندینگ

- تاکتیک های برندینگ
- مدیریت برند
- کمپین های تبلیغاتی

بازرگانی وتجارت بین الملل

- واردات و صادرات
- مهارت های مذاکره بین المللی
- قواعد اینکوترمز
- قواعد پرداخت های بین المللی و اعتبارات اسنادی
- تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی (مقدماتی وپیشرفته)

...

زبان انگلیسی بازرگانی
(این دوره به صورت جامع ۱۰۰ ساعته وبه صورت مجزا در
۳ سطح(مقدماتی ، متوسط وعالی)
۴۰ ساعته آموزش داده میشود.

تحقیقات بازار

- تحقیقات بازار داخلی
- تحقیقات بازار بین المللی
- تحقیقات بازاریابی

...

Comments are closed