مشاوره واردات وصادرات

مشاوره واردات وصادرات

 %d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa

واردات

پروسه واردات برای بسیاری از صاحبان کسب وکار موضوعی پرچالش به نظر می رسد.دلیل این امر تخصصی بودن این پروسه می باشد.بررسی خلاء موجود در بازار ایران ، استفاده از طرح ریزی های مربوط به تحقیقات بازار از نوع توسعه محصول ، درنظر گرفتن محدودیت های وارداتی طبق قوانین کشور ، انتخاب کالای مناسب از لحاظ کیفیت وقیمت ، انتخاب کشور هدف مناسب جهت تامین کالا،انجام مکاتبات و مذاکرات بازرگانی ، تسلط بر قراردادهای بین المللی ، پروسه گرفتن نمایندگی ، تسلط بر قوانین اینکوترمز ، سفارش گذاری ،حمل کالا ، انجام امور گمرکی و اخذ مجوزات لازم جهت ترخیص کالا از جمله مواردی است که در صورت تسلط بر پروسه میتوان کسب وکاری سودمند داشت ودر صورت عدم تسلط میتواند کسب و کار را دچار ریسک های جدی گرداند.

import

صادرات

به عقیده من ،صادرات امری بسیار ارزشمند است که باعث کمک به چرخه اقتصادی کشور ،کمک به چرخه تولید وایجاد اشتغال زایی در کشور میگردد. ایجاد درک وشعور صادراتی در یک سازمان ابتدایی ترین قدم جهت انجام پروسه صادرات است.من باشرکت های ایرانی زیادی مواجه شده ام که در آرزوی صادرات محصولات خود هستند ولی هرگز موفق به انجام آن نشده اند.آگاهی و شناخت درست ازجایگاه یک محصول در بازار بین الملل،یافتن کشور های هدف جهت صادرات ، طرح ریزی واجرای تحقیقات بازار بین المللی در سطح گسترده، بررسی محدودیت ها و قوانین کشور های هدف در رابطه با محصول صادراتی ، رعایت استاندارهای بسته بندی و کیفی ، طرح ریزی واجرای روش های مدرن بازاریابی بین المللی ، تسلط بر قواعد اینکوترمز ،تسلط برحقوق وقراردادهای بین الملل از جمله موارد ضروری در پروسه صادرات به حساب می آیند.در صورت رعایت الزامات مربوط به فرایند صادرات ،این پروسه علاوه برسود آوری بسیار مناسب برای صاحبان کسب وکار باعث رونق تولید ملی وارزآوری مناسب برای کشور نیز می گردد .

Comments are closed